Optimaal bouwen binnen een klein oppervlak. Multifunctioneel zorggebouw, detailhandel, woningen in oudbouw.

 Bijzonder aan dit project
•  Initiatiefnemer Zaans Medisch Centrum verantwoordelijk voor planologische inpassing en producten.
•  Zorg is de kerntaak van de initiatiefnemer, maar deze functie moet worden verenigd met wonen en commercie. 

Oplossingen
•  Opstellen toekomstbestendig, flexibel planologisch-juridisch kader.
•  Intermediair tussen initiatiefnemer, gemeente en instanties.
•  Procesinrichting voor optimale doorlooptijd procedure.